Tietosuojaseloste 21.7.2021

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Jenni Hieta (y-tunnus: 2761600-8)

Kasarmikatu 10

70150 KUOPIO

040 175 0848

valokuvaaja@jennihieta.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, sekä asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Yritys kerää kuvauksen, sen suunnittelun ja laskutuksen kannalta olennaisia tietoja asiakkaasta tiedonhallintajärjestelmiinsä. Näitä ovat mm. asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yleisten henkilötietojen lisäksi asiakkaasta kerätään myös henkilökohtaisempaa tietoa jotka vaikuttavat olennaisesti kuvaukseen. Näitä ovat mm. ikä ja sukupuoli, tarvittaessa myös uskonnollinen sekä seksuaalinen suuntauminen tai esimerkiksi raskauden kesto. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus. Lisäksi tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa. Verkkosivuston käyttää evästeitä, ja käyttäjästä tallennetaan IP-osoite. Voit poistaa evästeet selaimestasi tai ottaa ne pois käytöstä.

Mistä saamme tiedot?

• Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään
• Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä
• Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään
• Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään
• Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään
• Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään
• Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite, jos kävijä suostuu ottamaan
vastaan evästeen XX?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Olennaisimpia henkilötietoja säilytetään noin kaksi vuotta kuvauksesta. Laskutukseen liittyvät tiedot säilytetään kulloinkin voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti. Yrityksen omassa käytössä olevia kuvia säilytetään toistaiseksi.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, kuvien toimituksen mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Valokuvaaja Jenni Hieta

Kasarmikatu 10

70110 Kuopio

Instagram

@valokuvaajajennihieta

Seuraa

valokuvaaja@jennihieta.fi